Rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Risto Posio
Risto Posio Tmi
Y-tunnus: 3005023-6
Karjalankatu 26 60120 SEINÄJOKI
0400 257679

REKISTERIN NIMI

Potilasrekisteri

POTILASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Potilasasiakirjoja käytetään hoidon laadun varmistamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen (hoidon alkutilanne, suunnittelu, toteutus ja seuranta), ajanvarausten tekemiseen sekä hierojan ja asiakkaan väliseen viestintään.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Potilaan nimi ja puhelinnumero
  • Potilaan hierontahoidon kannalta välttämättömät terveystiedot, hoitotiedot ja esitiedot.
  • Ammatti ja harrastukset
  • Hierontaan hakeutumisen syy
  • Hoitokerrat
  • Tietolähteenä käytetään asiakkaan antamia tietoja ja hierojan tekemiä havaintoja asiakkaan tilasta sekä hoidon tuloksista ja edistymisestä.
  • Tietoja päivitetään hoitokertojen yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedot on tarkoitettu vain hierojan käyttöön.

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi.
Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille.
Potilastietoja saa käyttää ainoastaan potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin.
Potilasrekisteritiedot on kerätty manuaalisesti asiakaslomakkeille ja säilytetään lukitussa tilassa.

TARKASTUSOIKEUS

Potilaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Potilaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.